Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 14-15

-Voedsel tot overdenking dag 232-

• Lukas 12:15
• Lukas 15: 4-7

Het Woord van God zegt:
“En Hij zei tegen hen: Kijk uit en wees op uw hoede voor de hebzucht. Immers, al heeft iemand overvloed, zijn leven behoort niet tot zijn bezit.”
Lukas 12:15 HSV

Dit houdt in dat God het belang niet meet op basis van wereldse normen. In de ogen van God is iedereen belangrijk. Daarom stuurde Hij Zijn enige Zoon Jezus Christus om de losprijs voor iedereen te betalen. Daarom allen die geloven in wat Jezus Christus ten behoeve van hen heeft gedaan, zullen redding ervaren (Romeinen 3:22).

Dat is de reden waarom, als u zelfs de enige persoon op deze planeet aarde was die redding nodig had, dan zou Jezus nog steeds aan het kruis gestorven zijn voor u.

Een goed voorbeeld is het verloren schaap in Gods Woord: “Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.”
Lukas 15:4‭-‬7 HSV

Dit is hoe belangrijk mensen voor God zijn. Jezus Christus verliet alles wat Hij in de hemel had en kwam hier op aarde voor ons. Hij ging voor en betaalde onze schulden allemaal vanwege Zijn liefde voor ons. Hij deed dit om onze relatie met God te herstellen.

We moeten niet van mensen moeten houden op basis van status, maar ze liefhebben om wie ze zijn. Want Gods liefde discrimineert nooit.

Bedenk: liefde ziet een belangrijk potentieel in elk mens op aarde.

Liefde brengt altijd het beste uit mensen. Houd niet op van mensen te houden, want mensen zijn Gods schat, geen dingen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!