Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 10-11

-Voedsel tot overdenking dag 230-

• Filippenzen 2: 5-9
• Johannes 13:4‭-‬15
• Mattheüs 9:13

Gods liefde is een vuilverwijderaar. Dat betekent dat het de gebogenen en inferieuren bediend. Het Woord van God zegt: “op van de maaltijd, legde Zijn kleren af, nam een linnen doek en deed die om Zijn middel. Daarna goot Hij water in de waskom en begon de voeten van de discipelen te wassen en af te drogen met de linnen doek die Hij om Zijn middel had. Zo kwam Hij bij Simon Petrus en die zei tegen Hem: Heere, wilt Ú mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zei tegen hem: Wat Ik doe, weet u nu niet, maar u zult het later inzien. Petrus zei tegen Hem: U zult mijn voeten in der eeuwigheid niet wassen! Jezus antwoordde hem: Als Ik u niet was, hebt u geen deel met Mij. Simon Petrus zei tegen Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Jezus zei tegen hem: Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten worden gewassen, want hij is al geheel rein. En u bent rein, maar niet allen. Want Hij wist wie Hem verraden zou; daarom zei Hij: U bent niet allen rein. Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, ging Hij weer aanliggen en zei tegen hen: Ziet u in wat Ik aan u gedaan heb? U noemt Mij Meester en Heere, en u zegt het terecht, want Ik ben het. Als Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.
Johannes 13:4‭-‬15 HSV

In de joodse cultuur waren slaven verantwoordelijk voor het wassen van de voeten van hun meesters. Ze waren de minderbedeelden, arm en inferieur. Jezus waste de voeten van de Zijn discipelen om hen te leren dat ware liefde bedient of uitreikt naar de minderbedeelden in de samenleving.

Jezus Christus kwam om zulke mensen te bedienen.

“Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.[Hosea 6:6)
Mattheüs 9:13 HSV

Daarom nam Hij de positie van een slaaf in (Lees aub Filippenzen 2:5-9), om aan Zijn discipelen te communiceren dat ware liefde van God altijd op zoek is naar de gebogenen om hen te bedienen.

Als gelovige in Christus moeten wij het wassen van de voeten van onze broeders en de minderbedeelden praktiseren.

Bedenk: liefde wast de voeten van een ander.

Praktiseer het wassen van de voeten van mensen in nood.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!