Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 2
1 Korinthiërs 11
Spreuken 29

-Voedsel tot overdenking dag 225-

• 1 Johannes 4:19
• Romeinen 5: 8
• 2 Korinthiërs 1: 3-4

De reden dat we God liefhebben is dat Hij ons eerst heeft liefhad; zodat we verder kunnen gaan en de liefde die we van Hem hebben ontvangen aan iemand anders kunnen tonen.

“Dat wij Hem liefhebben, komt doordat Hij ons het eerst heeft liefgehad.”
1 Johannes 4:19 HTB

Dat gezegd hebbende, zullen we echter nog steeds mensen vinden die het nog steeds moeilijk vinden om lief te hebben. De reden is dat ze Gods manier om mensen lief te hebben niet hebben omarmd. Dus praktiseren ze liefde vanuit een vleselijk oogpunt. Hun liefde voor mensen is dus gebaseerd op de liefde van mensen voor hen. Dit is vleselijke liefde die wordt gepraktiseerd door ongelovigen.

De standaard van Gods liefde voor iedereen is:
“Maar God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.”
Romeinen 5:8 HTB

Daarom is het fout om van mensen te houden omdat ze van u houden. We kunnen nooit een goede vrucht uit een persoon produceren zonder eerst het zaad te hebben gezaaid van het soort vrucht dat we graag willen terugzien.

Dit is de simpele reden waarom liefde eerst in ons werd geplant; om liefde in en door ons heen te produceren, om het te laten zienaan iemand in nood.

Het Woord van God zegt:
“Alle eer en lof is voor God, de Vader van onze Here Jezus Christus de bron van alle liefdevolle hulp. Hij troost ons en geeft ons nieuwe moed in alle ontberingen en beproevingen. Hij doet dat, opdat wij anderen kunnen troosten en bemoedigen.”
2 Korinthiërs 1:3‭-‬4 HTB

Paulus de apostel kon alleen sympathiek, troostend zijn en liefde geven aan andere gelovigen omdat hij ook het zaad van de liefde ontving die in hem was geplant door Jezus Christus.

Bedenk: we kunnen niet in Gods liefde wandelen zonder eerst te omarmen Gods manier van het liefhebben van mensen.

Wees een afdruk van Gods manier van het lief hebben van mensen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!