Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 1
1 Korinthiërs 10

-Voedsel tot overdenking dag 224-

• Handelingen 20:35

Meestal zeggen mensen “liefde is een tweerichtingsverkeer.” Met andere woorden, verwacht liefde te ontvangen van de mensen aan wie u liefde geeft. Het is altijd goed om liefde terug te verwachten van de mensen van wie u houdt. Velen zijn echter teleurgesteld omdat niet aan hun verwachtingen werd voldaan.

De reden is dat ze niet begrijpen dat het meer gezegend is om liefde te geven dan te ontvangen. Dat betekent niet dat we geen liefde moeten ontvangen, maar we horen onszelf wel te openen voor de grotere zegeningen van God.

“Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen.”
Handelingen 20:35 HSV

Dit betekent dat de persoon die alle zegeningen ontvangt de gever is en niet de ontvanger. Daarom, wanneer wij liefde betonen aan iemand, ontvangen wij een zegening van God voor het in praktijk brengen van Gods Liefde.

Bedenk: Liefde geeft altijd.

De zegeningen liggen in ons geven.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!