Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 2
1 Korinthiërs 9
Spreuken 28

-Voedsel tot overdenking dag 223-

• Handelingen 4:32-37
• Galaten 6:2

Liefde is delen met elkaar en elkaar verdragen. Verdraag en deel niet alleen met mensen als u zich comfortabel voelt, maar ook in uitdagende tijden.

Dat is de reden waarom het Woord van God zegt:
“Draag elkaars lasten, en vervul zo de wet van Christus.
Galaten 6:2 HSV

De wet van Christus is liefde. De vroegere kerk van Christus wist hoe ze de lasten van elkaar moesten delen en dragen, daarom zegevierden ze te midden van vervolging.

Het Woord van God zegt:
“En de menigte van hen die geloofden, was een van hart en een van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk. En de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heere Jezus; en er was grote genade over hen allen. Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed; want allen die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en legden die aan de voeten van de apostelen. En aan ieder werd uitgedeeld naar dat men nodig had. En Joses, die door de apostelen ook Barnabas genoemd werd (wat vertaald betekent: een zoon van vertroosting), een Leviet, afkomstig uit Cyprus, had een akker, verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten van de apostelen.”
Handelingen 4:32‭-‬37 HSV

Uw focus op de bovenstaande bijbelteksten zou niet moeten liggen op wat ze brachten, maar op de geest van delen, eenheid en de liefde die hen domineerde. Wanneer mensen verenigd zijn met een gelijkgestemde geest, zal Gods liefde hen domineren.

Bedenk : Gods liefde deelt en draagt ​​altijd de last van anderen.

Oefen het delen en het in liefde met elkaar dragen.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!