Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Kronieken 1
1 Korinthiërs 8
Spreuken 21

– Voedsel tot Overdenking dag 222-

• Romeinen 12: 1-2
• Genesis 22: 1-5

Wanneer we een ware liefhebber van God ontmoeten, hebben we een ware aanbidder van Jezus Christus ontmoet. Met andere woorden, mensen die het moeilijk vinden zichzelf over te geven in aanbidding, vinden het moeilijk om in Gods liefde te wandelen. Want aanbidding aan God is de overgave van het hele wezen van de mens (geest, ziel en lichaam) aan onze Maker (Romeinen 12: 1-2).

Een goed voorbeeld is Abraham: Hij noemde het offer van zijn zoon aanbidding tot de Heer, vanwege de liefde die hij voor God had.

”Enige tijd later stelde God Abraham op de proef. ‘Abraham!’ zei God. ‘Ja, Here, hier ben ik,’ antwoordde Abraham. ‘Neem uw zoon, uw enige, van wie u zoveel houdt, Isaak, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer aan Mij. De plaats waar u dat moet doen, zal Ik u wijzen.’ De volgende morgen stond Abraham vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee knechten mee en zijn zoon Isaak. Hij hakte hout voor het offer en ging op weg naar de plaats die God had genoemd. Na drie dagen reizen zag Abraham in de verte de plaats die God hem had gezegd. ‘Jullie blijven hier bij de ezel,’ beval hij de twee dienaren, ‘ik en de jongen gaan daarheen om te aanbidden. Daarna komen wij hier terug.’’
‭‭Genesis‬ ‭22:1-5‬ ‭HTB‬‬

Isaac was de laatste penning van Abraham (net als bij de weduwe), maar in plaats van het een offer te noemen noemde hij het aanbidding, vanwege zijn liefde voor God.

Weet u dat God liefhebben mensen liefhebben is? U kunt niet van mensen houden zonder hen te bedienen. Wanneer u iemand bedient dan doet u dit aan de Heer; dit is aanbidding tot God.

Bedenk: elke ware aanbidder van Elohim is een grote liefhebber van de mensheid en Christus.

Wees een grote aanbidder van Jehovah terwijl u het liefhebben van mensen praktiseert.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!