Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 29
1 Korinthiërs 7
Spreuken 20

-Voedsel tot overdenking dag 221-

• Markus 12: 41-44

Gods liefde is een dagelijks offer dat we moeten brengen om in de noden van anderen te voorzien, als een aangename geur voor de Heer. De reden waarom het een offer is, is dat we het doen ten koste van onze eigen behoeften. Het feit dat we Gods liefde aan mensen tonen, betekent niet dat we niet onze eigen persoonlijke uitdagingen hebben die Gods interventie nodig zou hebben. Wanneer we Gods liefde praktiseren, zoeken we eerst Gods Koninkrijk.

Een goed voorbeeld is het offer van de weduwe.
Het Woord van God zegt:
“En toen Jezus was gaan zitten tegenover de schatkist, zag Hij hoe de menigte geld in de schatkist wierp; en veel rijken wierpen er veel in. En er kwam één arme weduwe, die er twee kleine munten in wierp, dat is een quadrans. En toen Hij Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Voorwaar, Ik zeg u dat deze arme weduwe er meer ingeworpen heeft dan allen die iets in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed erin geworpen; maar deze heeft van haar armoede alles wat zij had, erin geworpen, heel haar levensonderhoud.”
Markus 12:41‭-‬44 HSV

Deze dame gaf haar laatste cent aan God over, om in de noden van anderen te voorzien, ten koste van haar eigen gebrek. Ze bediende iemand in nood. Ze gaf een beker water om de dorst te lessen van iemand die dorstig of hongerig was. De liefde van God werd betoond door haar handelingen.

Liefde is nooit zelfzuchtig en is altijd bereid zijn laatste adem te geven voor iemand die adem nodig heeft (Mattheüs 20: 26-28).

Bedenk: het offer van de weduwe is die daad van liefde die u veel pijn kost, maar dat u er toch voor kiest om het te doen vanwege uw liefde voor God.

Vergeet niet dagelijks het offer van de weduwe aan te bieden, want dit is een aangename geur voor de Heer.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!