Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 23-24
1 Korinthiërs 3-4

-Voedsel tot overdenking dag 218-

• Handelingen 9: 36-40

De reden waarom we meer uit moeten reiken naar de hulpbehoevenden, is dat we dan herinnerd zullen worden voor het probleem dat we voor iemand hebben opgelost.

Er was een zekere dame Dorcas een discipel van Jezus Christus die de armen diende door jurken voor hen te maken. Op een dag stierf ze en de mensen voor wie ze zorgde stonden op de bres voor haar leven en ze werd weer tot leven gebracht. Ze herinnerden Dorcas haar liefde en haar bediening aan hen en konden het zich niet veroorloven haar te missen, dus riepen ze het uit tot de Heer.

“En er was in Joppe een zekere discipelin van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken, en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in die dagen dat zij ziek werd en stierf; en toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlak bij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, twee mannen naar hem toe, die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hen mee; en toen hij daar gekomen was, brachten zij hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem, terwijl zij huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen zij nog bij hen was. Maar nadat Petrus allen naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad; en hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op! En zij deed haar ogen open en zodra zij Petrus zag, ging zij overeind zitten.”
Handelingen 9:36‭-‬40 HSV

De vraag is: wat als Dorcas egoïstisch was en weigerde te bedienen tot de noden van haar gemeenschap?

Mensen zullen ons altijd herinneren vanwege de liefde die wij tonen aan hen door de problemen waarvoor God ons gebruikt om op te lossen.

Als gelovigen in Christus is het aan ons om te beslissen hoe wij herinnerd willen worden.

Bedenk: Gods liefde biedt altijd een helpende hand aan de hulpbehoevenden.

Kies ervoor om herinnerd te worden voor de problemen die u oplost in het leven van mensen en niet degene die u creëert.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!