Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 10-14

-Voedsel tot overdenking dag 215-

• Lukas 10: 30-37

God’s Liefde is altijd op zoek naar iemand in nood. Het Woord van God zegt: “… De Liefde zoekt zichzelf niet.” Met andere woorden; Gods liefde is niet zelfzuchtig.

Een groot voorbeeld in Gods Woord is toen Jezus zei: “… Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.”
Lukas 10:30‭-‬37 HSV

De priester en de Leviet misten het in deze tekst, maar de Samaritaan demonstreerde de liefde van God aan deze zekere man. Jezus oordeelde ook niet over de priester en de Leviet, maar Hij gebruikte de Samaritaan om ons te laten zien wat we in een dergelijke situatie moesten doen en ook om ons te leren onze naaste lief te hebben en te behandelen (Mattheüs 22:34-40).

De Samaritaan was bezig met zijn eigen zaken maar hij pauzeerde om eerst in de noden van deze zekere man te kunnen voorzien. Als gelovigen in Christus zouden we hetzelfde voorbeeld moeten volgen als de Samaritaan (Mattheüs 20:26-28; Mattheüs 28:18-20).

Jezus zei: “… ga en doe hetzelfde…”

Bedenk: Liefde geeft de ander de voorkeur.

Het wordt tijd dat we hetzelfde doen!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!