Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Kronieken 5-9

-Voedsel tot overdenking dag 214-

• Markus 9:41
• Mattheüs 14:14

We zijn geroepen om het werk van de bediening te doen. Maar we kunnen niet effectief zijn in dit werk als we het te druk hebben met onszelf of wachten tot we volwassen zijn. Als u egoïstisch bent, betekent dat dat u te maken hebt met hebzucht. En de oplossing voor hebzucht is onvoorwaardelijk geven. Volwassenheid wordt alleen bereikt door het in praktijk te brengen.

God gaf Zijn enige Zoon voor ons om vrij te kunnen zijn van de gebondenheid van corruptie; dat is waar het bij bediening allemaal om draait. Bediening is het voorzien in de noden van de mensheid.

Om deze reden zegt het Woord van God:
“Want wie u een beker water te drinken zal geven in Mijn Naam omdat u discipelen van Christus bent, voorwaar, Ik zeg u: hij zal zijn loon beslist niet verliezen.”
Markus 9:41 HSV

De beker water is het minste wat u kunt doen om in de nood van een ander te voorzien en het is ook iets dat iemand kan bieden aan iemand in nood. We kunnen allemaal iets aanbieden, maar vanwege het gebrek aan liefde zijn we teveel bezig met wat we niet kunnen doen in plaats van wat we wel kunnen doen. Medeleven is niet gewoon medelijden voelen zonder actie, maar het zal u altijd bewegen om uzelf te overstijgen en uit te reiken naar iemand die het nodig heeft.

Jezus functioneerde altijd uit compassie en niet alleen uit medelijden met mensen en daarom werd zijn bediening onderbouwd door wonderen.

Compassie is toegewijde liefde die u heeft voor mensen om hen te helpen, ongeacht uw eigen uitdagingen.

“En toen Jezus uit het schip ging, zag Hij een grote menigte, en Hij was innerlijk met ontferming bewogen over hen en genas hun zieken.
Mattheüs 14:14 HSV

Bedenk: Gods liefde gaat verder dan medelijden hebben met mensen. Gods liefde is medelevend.

Bediening draait niet om u maar om anderen. Vergeet daarom uzelf en reik uit naar iemand in nood als uiting van Gods liefde voor de mensheid.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!