Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Hosea 7-9

-Voedsel tot overdenking dag 207-

• 1 Korinthiërs 13: 1-3

God is liefde, daarom alles wat Hij doet, wordt gedreven door liefde. God werkt nooit buiten de maatstaf van liefde. Liefde is wie Hij is!

Toen Adam tegen God had gezondigd, werd God door liefde gedreven, dus bedekte Hij zijn naaktheid. (Genesis 3: 21; 1 Petrus 4: 8). De zonde van Adam heeft het hele menselijke ras beïnvloed. Gedreven door liefde, zond God Jezus om te sterven voor de zonden van de mensheid (Johannes 3:16). Terwijl Jezus op aarde, gedreven door liefde, de doden opwekte, de zieken genas en de gebroken van hart, bevrijding predikte aan de gevangenen (Lucas 4: 18-19; Mattheüs 9: 35-38). In vers 36 van Mattheüs 9 zegt de Bijbel dat Jezus medelijden had met de menigte. Dat betekent dat Hij ook door liefde werd gedreven. Aan het kruis waar Hij stierf; gedreven door liefde, vroeg Hij de Vader om de zonden voor Zijn beschuldigers en vervolgers te vergeven.

Wij als gelovigen in Christus moeten leren de stappen van Christus te volgen. Dat is de reden waarom het Woord van God zegt: “Hoewel ik spreek met de tongen van mensen en engelen en geen naastenliefde ben, ben ik geworden als klinkend koper, of een rinkelend bekken. En hoewel ik de gave van profetie heb, en alle mysteries en alle kennis begrijp; en hoewel ik alle vertrouwen heb, zodat ik bergen kon verwijderen en geen naastenliefde heb, ben ik niets. En hoewel ik al mijn goederen schenk om de armen te voeden, en hoewel ik mijn lichaam geef om te worden verbrand en geen naastenliefde heb, baat het mij niets. ‘
1 Korinthiërs 13: 1-3 NBG

We moeten ervoor zorgen dat wat we ook doen in woorden en daden, het wordt gedreven door Gods liefde. Gods liefde is Zijn brandstof voor ons dagelijks leven.

Word gedreven door Gods liefde!

Bedenk: alles dat niet wordt gedreven door Gods liefde is zonde, omdat het egoïstisch en geen nut heeft voor u.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!