Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Micah 1-3

– Food for thought dag 200-

• Deuteronomium 28: 1-2

De Liefde leert ons niets doormiddel van pijn. God heeft er geen plezier in om ons in pijn te zien, daarom heeft Hij ons Zijn Woord gegeven. Met Zijn Woord zullen de slechte plannen van satan tegen ons niet zegevieren.

“Indien gij dan aandachtig luistert naar de stem van de Here , uw God, en al zijn geboden, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zal de Here , uw God, u verheffen boven alle volken der aarde. De volgende zegeningen zullen alle over u komen en uw deel worden, indien gij luistert naar de stem van de Here , uw God:
Deuteronomium 28:1‭-‬2 NBG51

Wanneer u Deuteronomium 28 leest, ziet u zegeningen gebaseerd op gehoorzaamheid aan Gods Woord en vloeken gebaseerd op ongehoorzaamheid. De liefde van God gaf mensen de vrije keuze om te kiezen en de resultaten van hun keuze te oogsten.

We moeten ophouden mensen te proberen te overtuigen om naar God te luisteren. Het Woord heeft de kracht en het vermogen op zichzelf om resultaten te produceren (Hebreeën 4:12).

Bedenk: De liefde onderwijst u niet door pijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!