Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 23
Romeinen 15
Psalmen 111

-Voedsel tot overdenking dag 195-

• 1 Korinthiërs 13: 4
• Maleachi 3: 6
• Mattheüs 5:48

Wanneer u mensen ontmoet die onvriendelijk zijn, wees dan gewoon vriendelijk.

Het Woord van God zegt: “De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig,
1 Korinthe 13:4 HSV

Hun onvriendelijkheid is omdat ze verwachten dat u zich als hen gedraagt. We moeten altijd onthouden; Gods liefde verandert nooit, ook al veranderen mensen wel.

“Want Ík, de HEERE , ben niet veranderd, ú, kinderen van Jakob, bent daarom niet omgekomen.
Maleachi 3:6 HSV

Om deze reden is Gods liefde standvastig. U moet nooit minder handelen dan uw Schepper, want Hij is Degene die u vertegenwoordigt.

Als u zegt dat u van God bent, kunt u beter handelen als de Zijne en toestaan dat de kinderen van de duivel zich gedragen als hun vader, de duivel.

“Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.”
[Lev. 19: 2, 18.] ”
Mattheüs 5:48 HSV

Onthoud: de liefde is altijd vriendelijk.

Wees altijd vriendelijk!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!