Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 23
Romeinen 14
Psalmen 110

-Voedsel tot overdenking dag 194-

• Johannes 15:13
• Markus 9: 34-35

Liefde is geen zoeker naar positie. Meestal denken we dat het hebben van een positie ons groot maakt, maar Jezus Christus meet grootheid in termen van het neerleggen van uw leven voor anderen.

“En zij zwegen, want zij hadden onderweg met elkander erover gesproken, wie de meeste was. En Hij ging zitten, riep de twaalven en zeide tot hen: Indien iemand de eerste wil zijn, die zal de allerlaatste zijn en aller dienaar.
Marcus 9:34‭-‬35 NBG51

Grootheid voor Jezus Christus is verbonden met dienstbaarheid; iemand die een doel dient voor anderen. Met andere woorden, het neerleggen van onze levens zodat anderen kunnen leven of ervan genieten.

Het Woord van God zegt: “Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden.”
Johannes 15:13 HSV

Grootheid is verbonden met grotere liefde voor de mensheid, zelfs ten koste van ons eigen leven.

Het wordt tijd dat we onze focus verschuiven van positie bewust zijn naar het worden van een levend offer voor de Heer en de mensen waaraan Hij ons heeft toegewezen. Dat is pas grootheid!

Bedenk: grootheid is geen positie, maar de grotere liefde van God voor de mensheid.

Bent u positie bewust of legt u uw leven neer zodat anderen kunnen leven?

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!