Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 22
Romeinen 13
Psalmen 109

-Voedsel tot overdenking dag 193-

• Markus 11:25
• Mattheüs 5:23‭-‬25

Een van de gebieden om naar te kijken in uw leven wanneer uw gebed niet wordt beantwoord, is op het gebied van liefde.

God verwacht van ons dat we niet liefhebben in woord en spraak, maar in daad (1 Johannes 3: 18-19)

En daarom zegt de Bijbel: “Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave. Stel u zo snel mogelijk welwillend op tegenover uw tegenpartij, terwijl u nog met hem onderweg bent; opdat de tegenpartij u niet misschien aan de rechter overlevert en de rechter u aan de gerechtsdienaar overlevert en u in de gevangenis geworpen wordt”
Mattheüs 5:23‭-‬25 HSV

Het offer in de bovenstaande tekst kan gebed zijn. Om ervoor te zorgen dat uw gebeden niet worden verhinderd, dient u vrede te houden met iedereen met wie u problemen heeft.

Markus zei: “… als u staat te bidden, vergeef…(Marcus 11:25)”

Bedenk dat gebed en liefde samengaan.

Laat onvergevensgezindheid uw gebeden niet verhinderen van het ontvangen van antwoorden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!