Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 20
Romeinen 11
Psalmen 107

-Voedsel tot overdenking dag 191-

• Galaten 5: 19-24
• Romeinen 8: 1
• Galaten 5:25

Het Woord van God spreekt over de vrucht van De Geest en de werken van het vlees.

“Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet.
Galaten 5:19‭-‬23 NBG51

De eerste vrucht van de Geest is liefde. Dat betekent dat Gods liefde niet iets is dat u kunt produceren met uw menselijk kunnen. Dit is een vrucht die De Heilige Geest door u heen voortbrengt als u zich aan Hem overgeeft.

Dat betekent dat wanneer u weigert om het Woord in praktijk te brengen, het moeilijk zal zijn om in De Liefde te wandelen. Om deze reden voelen velen zich veroordeeld omdat ze aan de daden van het vlees voldoen en niet aan de Geest.

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.[Johannes 3:18] Romeinen 8:1 NBG51

Wanneer we ons veroordeeld voelen, is dat een teken dat we niet in Gods liefde wandelen (1 Johannes 3: 20-24).

Het wordt tijd dat we wandelen in De Geest, zodat we de werken van het vlees niet voeden.

“Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen.”
Galaten 5:25 HSV

Wandelen in de Geest is eenvoudigweg het Woord van God aan het werk laten gaan.

God is altijd gewillig om Zijn liefde door ons heen te produceren, zodat we Hem in deze wereld goed kunnen vertegenwoordigen.

Vraag: Bent u gewillig?

Het wordt tijd dat we de beslissing maken in De Liefde te wandelen omdat het de enige wet is die het Koninkrijk van Christus regeert; wandelen in Gods liefde is de wet vervullen. Door Gods Woord in praktijk te brengen, wandelt u automatisch in De Liefde.

Bedenk dat u Gods liefde niet kunt produceren zonder in Hem te blijven (Johannes 15: 4-5).

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!