Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 7-8
Romeinen 4
Psalmen 100

-Voedsel tot overdenking dag 184-

• Romeinen 13: 5
• Mattheüs : 23-35

De enige schuld die we niet moeten stoppen te betalen, is liefde. Wanneer we stoppen met geven van liefde, worden we schuldenaars van God en mensen.

“Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven we elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God.”
Romeinen 13:8 HTB

Betaalt u uw dagelijkse schuld of niet?

We zijn God veel verschuldigd waneer weigeren Gods liefde in praktijk te brengen en ook dagelijks diegenen te vergeven die ons hebben beledigd of misbruik hebben gemaakt van onze liefde (Mattheüs 18: 23-35).

De tijd is rijp dat u volwassen wordt en de enige schuld betaalt die elke gelovige behoort te betalen.

Deze schuld is liefde. Je kunt God alleen maar behagen door geloof en het geloof van God zal u gelijkvormig maken aan het beeld van God. En hoe meer we in overeenstemming zijn met Zijn beeld, hoe meer we wandelen in Zijn karakter welke Liefde is.

Wandelen in Gods liefde is het vervullen van de wet. Dus overtreders van de wet zijn schuldenaren.

Wees geen schuldenaar maar iemand die waarde toevoegt aan Gods koninkrijk. En de manier om waarde toe te voegen aan uw gemeenschap en aan Christus is door Gods liefde te tonen.

Onthoud: de enige schuld die we nooit zullen stoppen te betalen, is de schuld van liefde naar elkaar toe.

Van mensen houden is van God houden!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!