Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Koningen 3-4
Romeinen 2
Psalmen 98

-Voedsel tot overdenking dag 182-

• 1 Korinthiërs 13:5
• 2 Timotheüs 3:12
• Psalmen 34:19
• Numeri 23:19

Gods liefde is onschudbaar. Het wordt niet gemakkelijk bewogen of geprovoceerd. Wanneer we gemakkelijk beledigd of bewogen worden door de omstandigheden die ons omringen, dan staat onze liefde voor God of elkaar op losse schroeven.

“zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe.”
1 Korinthiërs 13:5 NBG51

Het Woord van God vertelt ons dat beledigingen en beproevingen zullen komen. Dit zijn dingen die onvermijdelijk zijn als Christen, we moeten ons verstand hierop voorbereiden en een beslissing nemen om het onder ogen te zien als er zich situaties voordoen.

Daarom wordt er in Gods Woord gezegd: “Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden!”
2 Timoteüs 3:12 NBG51

Tegelijkertijd belooft hetzelfde Woord van God ons bevrijding van elke verdrukking die de vijand wil brengen.

“Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de Here ”
Psalmen 34:20 NBG51

Om deze reden moet onze liefde voor God en mensen niet worden bewogen, wetende: “God is geen man, dat Hij liegen zou, of een mensenkind, dat Hij ergens berouw over hebben zou. Zou Híj iets zeggen en het dan niet doen? Zou Híj spreken en het niet gestand doen?”
Numeri 23:19 HSV

Onthoud: Gods liefde is onschudbaar.

Blijf ongeschud!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!