Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 20
Handelingen 26
Psalmen 93

-Voedsel tot overdenking dag 178-

• 1 Johannes 4:18
• 2 Timotheus 1:7
• Romeinen 8:32
• 1 Johannes 5:4

Gods liefde is zonder angst. Angst is een geest waar we allemaal mee te maken hebben en die we dagelijks moeten overwinnen.

Daarom is er geen angst in de liefde. Als u gelooft dat God van u houdt en terwille van Zijn liefde, Hij Zijn eniggeboren zoon heeft gestuurd om voor u te sterven; er is dus absoluut niets dat tegen u opkomt waar God u niet uit zal redden.

“Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.”
1 Johannes 4:18 NBG51

U bent niet hier op aarde om u druk te maken om kwesties van het leven, maar om het te confronteren met de kracht van Gods Geest.

“Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.”
2 Timoteüs 1:7 NBG51

Wanneer u bang bent, is dat een teken dat u afhankelijk bent van u eigen kunnen.

U moet altijd weten: “Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?”
Romeinen 8:32 NBG51

Er is absoluut niets waar u bang voor hoeft te zijn, omdat Gods liefde in u onbevreesd is en alles al heeft overwonnen.

“want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof.”
1 Johannes 5:4 NBG51

Onthoud: Gods liefde is onbevreesd.

Wees altijd onbevreesd, wetende dat Hij die bij u is groter is dan welke demonische kracht die tegen u op wil komen !!

Veel zegeningen in Jesus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!