Bijbelstudieplan 2019:

Vandaag lezen we:
1 Koningen 19
Handelingen 25
Psalmen 92

-Voedsel tot overdenking dag 177-

• Handelingen 10: 44-46

Gods Liefde kent geen grenzen. De Liefde van God is voor iedereen die gewillig is om het te accepteren.

Een goed voorbeeld is toen de heidenen de Heilige Geest ontvingen. De Joodse gelovigen in Christus waren verrast.

“Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de heilige Geest op allen, die het woord hoorden. En al de gelovigen uit de besnijdenis, die met Petrus waren medegekomen, stonden verbaasd, dat de gave van de heilige Geest ook over de heidenen was uitgestort, want zij hoorden hen spreken in tongen en God grootmaken. Toen merkte Petrus op”
Handelingen 10:44‭-‬46 NBG51

God kent geen aanzien des persoon. Iedereen die openstaat voor Gods Liefde zal het altijd ontvangen en erin stromen.

God houdt niet meer van ons dan toen we zonder Christus waren. Hij heeft altijd van ons gehouden met Zijn eindeloze Liefde. We hebben het alleen pas ervaren toen we ons hart aan Hem gaven. Dus, nu dat we Zijn Liefde hebben, is het onze plicht om het vrij te zetten aan degenen die het niet hebben. Op dezelfde manier kwam het onverwachts voor Cornelius en zijn huis kwam door de prediking van het Evangelie van Jezus Christus.

Om deze reden wordt de grote opdracht aan ons gegeven, zodat de onbekeerden de Liefde van God kunnen leren kennen

Gods Liefde kent geen grenzen.

Zet Gods Liefde vrij !!!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!!!