Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 11-12
Handelingen 21
Psalmen 88

-Voedsel tot overdenking dag 173-

• Johannes 20: 1-17

Wij als gelovigen in Christus moeten aanhoudend wandelen in Gods Liefde. De liefde die we van God hebben ontvangen door Zijn Geest is aanhoudend.

Een geweldig voorbeeld van een aanhoudende liefhebber is de liefde die Maria Magdalena voor Jezus had. Nadat Jezus stierf, ging ze naar het graf en kon het lichaam niet vinden. Toch stond ze aan het graf te huilen en was ze volhardend en Jezus openbaarde Zichzelf toen aan haar.

“En op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala vroeg, terwijl het nog donker was, naar het graf en zij zag de steen van het graf weggenomen.

En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf, en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!”
Johannes 20:1‭, ‬11‭-‬16 NBG51

Haar liefde voor Christus was aanhoudend en vanwege haar volhardende liefde moest Jezus Christus Zichzelf eerst aan haar openbaren voordat Hij opging naar de Vader, als bewijs dat de prijs van de verlossing voor de mensheid was betaald.

Alle andere apostelen die naar het graf kwamen, vertrokken, maar zij bleef wachten tot Jezus Zichzelf aan haar toonde.

Dezelfde manier waarop ze aanhoudend was, is dezelfde manier waarop God van ons verwacht dat we ons gedragen waneer het aankomt op wandelen in Liefde naar elkaar en naar de onbekeerden toe.

God heeft ons de Geest van Liefde gegeven en deze Liefde in ons is aanhoudend. Dus God’s Liefde is standvastig. Wees een aanhoudende liefhebber van God en de mensheid.

Onthoud: Gods Liefde is aanhoudend, daarom is het altijd standvastig.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!