Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 13-17

-Voedsel tot overdenking dag 164-

• Handelingen 2: 44-47
• Galaten 5:22
• Romeinen 5: 5

Het is altijd goed om te delen met mensen in nood. God kiest ervoor om Zijn enige Zoon te delen met de wereld omwille van liefde (Johannes 3: 16-17).

Toen de kerk werd geboren, was het delen één van de unieke eigenschappen die zichtbaar was onder de broeders. De reden daarvoor was dat de Geest van Liefde in hun hart hen domineerde en hen dwong om te delen.

Ze ontvingen niet alleen kracht toen de Heilige Geest kwam (Handelingen 1: 8), maar ze manifesteerden ook de vrucht die de Heilige Geest door hen heen produceerde, namelijk liefde (Galaten 5:22, Romeinen 5:5). Als gevolg van deze geweldige vrucht, waren ze bereid met elkaar te delen wat in hun geloof of praktisch in hun leven ontbrak.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.
Handelingen 2:44‭-‬47 HSV

Wanneer u wordt gedomineerd door de liefde van God, bent u altijd bereid om te delen wat u heeft met iemand in nood.

Onthoud: De Liefde is altijd klaar om te delen. En u moet niet alleen met iemand delen omdat u overvloedig heeft of omdat u diegene kent, maar doe het omdat u weet dat liefde een gever is.

Wees gewillig om te delen door dat te doen, verschuift u van een last naar een aanwinst te zijn in Gods koninkrijk.

Kies ervoor om dagelijks van toegevoegde waarde te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!