Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 7
Handelingen 6
Psalmen 76

– Voedsel tot overdenking dag 158 –

• Mattheüs 28: 19-20
• Johannes 5: 19-20
• Johannes 21: 15-17

Wanneer we in Gods liefde wandelen naar mensen toe, helpen we mensen Zijn karakter te laten zien.

God roept ons op om: “De kudde te trainen!!!!”

Het woord “een kudde trainen” betekent, om mensen te helpen zich op een bepaalde manier te gedragen. Dit betekent dat we in praktijk moeten brengen wat we proclameren. We moeten begrijpen dat een discipel van Christus net een blanco papiertje is dat manifesteert wat hij De Meester ziet doen.

Daarom zei Jezus: “Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze. Want de Vader heeft de Zoon lief en laat Hem alles zien wat Hij doet, en Hij zal Hem grotere werken laten zien dan deze, opdat u zich verwondert.
Johannes 5:19‭-‬20 HSV

God wil dat u uw plaats in Christus inneemt en een kudde traint. Het is niet genoeg voor ons om te proclameren wat we niet in praktijk brengen, omdat de mensen die naar ons kijken alleen kunnen doen wat ze ons zien doen.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
Mattheüs 28:19‭-‬20 HSV

U kunt niet rondgaan met het maken van discipelen (volgers van Christus) wanneer u zelf niet onder de discipline van Christus bent.

God wil ons gebruiken om een ​​kudde voor Christus te trainen door de kracht van Zijn liefde in ons door Zijn Geest.

Toen Jezus tegen Petrus zei: “weid mijn lammeren”, bedoelde Hij: train een kudde. Laat ze wandelen in mijn karaktereigenschappen door in praktijk te brengen wat ze proclameren. U bent de Jezus waar de kudde naar kijkt zodat ze Hem zullen zien. Dus doe voor hen wat je Hem hebt zien doen.

Petrus zijn taak was om de kudde voor Christus te trainen.

Het is met dit doel dat Jezus tegen Petrus zei: “Weid mijn lammeren.”

De Bijbel zegt: “Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.
Johannes 21:15‭-‬17 HSV

Het Engelse woord “feed”(voeden) komt van het Griekse woord “bosko”. Bosko betekent veel dingen, maar een van de betekenissen is om een ​​kudde te trainen. Train ze om het karakter van Christus te laten zien door in praktijk te brengen wat ze proclameren.

U kunt niet rondgaan met het proclameren van Gods liefde voor mensen zonder ze te trainen om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus.

Onthoud: het is alleen door Gods liefde dat mensen kunnen worden gevormd naar het beeld van Christus.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Denk en handel !!!!!