Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 6
Handelingen 5
Psalmen 75

-Voedsel tot overdenking dag 157-

• Mattheüs 28: 19-20
• Lucas 10:19
• Psalmen 23: 4

Iemand liefhebben is: hen sturen. U kunt niet liefhebben zonder degene te sturen van wie u houdt.

Het woord ‘sturen’ betekent: leiding geven aan en verantwoordelijk zijn voor de persoon aan wie u sturing biedt.

We moeten leren onze plaats in Christus in te nemen en op te komen tegen alles wat mensen bevecht, die we helpen of met ze omgaan, zodat ze Gods liefde niet kunnen accepteren. Dit is onze verantwoordelijkheid.

Dat is waarom het Woord van God zegt: “Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.”
Mattheüs 28:19‭-‬20 HSV

U kunt niet rondgaan met het maken van discipelen zonder autoriteit te nemen over de demonische geesten die mensen belemmeren om te functioneren in Gods liefde of om deze te omarmen.

God wil ons gebruiken door anderen in Zijn Liefde aan te sturen als we toestaan ​​dat Zijn Geest door ons heen werkt.

Toen Jezus tegen Petrus zei: “weid mijn lammeren”, bedoelde Hij: bestier en neem verantwoordelijkheid over de mensen door gezag uit te oefenen als hun leider en ook als de autoriteit over demonische geesten die tegen hen zullen opkomen. Met andere woorden: stuur de lammeren aan.

De psalmist zei: “Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
Psalm 23:4 HSV

De herderstaf is voor autoriteit, niet alleen om de schapen te aan te sturen, maar ook om authoriteit te nemen over demonische geesten. Het was de taak van Petrus om de lammeren te aan te steuren.

Het is voor dit doel dat Jezus tegen Petrus zei: “weid mijn lammeren.”

De Bijbel zegt: “Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.”
Johannes 21:15‭-‬17 HSV

Het Engelse woord “feed” (voeden) komt van het Griekse woord “bosko”. Bosko betekent veel dingen, maar een van de betekenissen is om iemand aan te sturen.

Je kunt niet rondgaan en proclameren van Gods liefde voor mensen zonder u zich verantwoordelijk te voelen voor hen.

Onthoud: het is alleen door Gods liefde dat mensen kunnen worden aangestuurd.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!