Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
2 Samuel 3
Handelingen 2
Psalmen 72

-Voedsel tot overdenking dag 154-

• Romeinen 8: 33-34
• 1 Johannes 2: 1
• Johannes 21: 15-17

Iemand liefhebben is hen verdedigen. U kunt niet liefhebben zonder diegenen te verdedigen van wie u houdt. Daarom zegt het Woord van God:

“Mijn KLEINE kinderen , ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige.
1 Johannes 2:1 HSV

De reden waarom Jezus Christus leeft om voor ons te bidden, in plaats van ons te veroordelen voor onze fouten, is vanwege Zijn liefde voor ons. Hij verdedigt ons dagelijks, daarom heeft de vijand (tegenstander) niet zijn zin gekregen.

Wij als gelovigen in Christus moeten leren om de voetstappen van onze Heer Jezus Christus te volgen en elkaar te verdedigen, ongeacht de fouten of uitdagingen.

Het is met dit doel dat Jezus tegen Petrus zei: “Weid Mijn lammeren”. Jezus zei tegen hem dat hij de lammeren moest verdedigen.

De Bijbel zegt: “Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij meer lief dan dezen? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Weid Mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u Mij lief? Hij zei tegen Hem: Ja, Heere, U weet dat ik van U houd. Hij zei tegen hem: Hoed Mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van Mij? Petrus werd bedroefd, omdat Hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van Mij? En hij zei tegen Hem: Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd. Jezus zei tegen hem: Weid Mijn schapen.”
Johannes 21:15‭-‬17 HSV

Het Engelse woord “feed”(voeden) komt van het Griekse woord “bosko”. Bosko betekent veel dingen, maar een van de betekenissen is om iemand te verdedigen.

U kunt niet rondgaan en proclameren Gods Liefde voor mensen zonder hen te verdedigen.

Onthoud: Liefde is een verdediger.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!