Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
I Samuel 29-30

-Voedsel tot overdenking dag 151-

• 1 Thessalonicenzen 5:11
• Efeziërs 4: 15-16

Liefde is een Meester Bouwer. U kunt niemand opbouwen als u tijd spendeert met het praten over dezelfde persoon die u helpt te staan. Dit is de reden waarom veel mensen onderweg ontmoedigd raken en opgeven.

“Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.”
1 Thessalonicenzen 5:9‭-‬11 HSV

Daarom, kritiek op elkaar en het kapitaliseren op elkaars fouten zal alleen maar ontmoediging doen ontstaan. Op deze manier zullen mensen nooit gemotiveerd zijn om door te gaan in het geloof, omdat ze zich veroordeeld voelen. We moeten ons beoefenen om elkaar aan te moedigen tot goede werken, niet door tijd te besteden aan het veroordelen van elkaar vanwege hun fouten of tekortkomingen.

De vijfvoudige bediening is Gods voorziening voor Zijn kerk, zodat we allemaal volwassen in liefde kunnen opgroeien. Zonder Gods liefde is het namelijk heel moeilijk om te bouwen.

“maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde.
Efeze 4:15‭-‬16 HSV

De afwezigheid van Gods Liefde bij het bouwen zal ervoor zorgen dat het hele project instort.

God roept ons op om elkaar te motiveren tot goede werken en niet ter ontmoediging. We zijn hier om elkaar te helpen staan ​​en niet om elkaar af te breken.

Bedenk dat de Liefde van God een bouwer is van gebroken vaten en geen afbreker.

Kies deze dag ervoor om een ​​bouwer te zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!