Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
I Samuel 22-23
Johannes 20
Psalmen 71

-Voedsel tot overdenking dag 148-

• Jesaja 52:7
• Mattheüs 10:8
• Lukas 19:10

Wij zijn het licht van de wereld en niet de kerk. Er zijn veel ellendige mensen die niet in de kerk zijn die De Liefde van God nodig hebben.

Jezus kwam om te zoeken en te redden wat verloren was.

“Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.”
Lukas 19:10 HSV

Met andere woorden, we moeten onze comfortabele zone verlaten en op zoek gaan naar degenen die Gods liefde nodig hebben, niet degenen die het al hebben, maar degenen die het nodig hebben.

Veel mensen voelen zich elke zondag nutteloos zittende in de kerk omdat ze nooit datgene gebruiken wat ze hebben ontvangen.

En totdat u vrij Gods liefde geeft aan diegenen die het nodig hebben, zult u zich altijd waardeloos voelen omdat u niet geeft wat God van u verwacht te geven.

“Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets.”
Mattheüs 10:8 HSV

Zeg niet dat niemand de Liefde van God wil. Er is altijd iemand die de Liefde van God nodig heeft. Uw plicht is om naar die persoon op zoek te gaan. En God Almachtig zal uw werk van Liefde belonen.

“Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning.”
Jesaja 52:7 HSV

Onthoud, Liefde is een gever.

God hield zo van de wereld dat Hij gaf. Stop niet met zoeken naar degene die Gods liefde nodig heeft totdat u die persoon vindt.

De tijd is nu om de Liefde van God aan diegenen te tonen die in nood zijn.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!