Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 8-9
Johannes 14
Psalmen 65

-Voedsel voor uw Overdenking dag 141-

• 2 Korinthiërs 5:14
• Openbaringen 2: 1-5

Een ieder die verliefd is op iemand, zal er door worden beheerst. En op een gegeven moment zal u verblind zijn om de dingen die verkeerd zijn in de relatie te zien vanwege liefde. Een man die verliefd is, kan er een schepje boven opdoen, gewoon om de partner te plezieren en vice versa.

Echter, als natuurlijke menselijke liefde iemand kan dwingen om te doen wat ze niet bereid waren te doen. Hoe zit het dan met de liefde van God?

“Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.”
2 Korinthe 5:14 HSV

Met andere woorden, de Liefde van Christus zou het eerste en het laatste woord moeten hebben in alles wat we doen.

De reden waarom we niet functioneren in deze dimensie van liefde is, omdat we onze eerste liefde verloren hebben. Dus de meeste dingen die we doen zijn niet meer gemotiveerd door de liefde van God, maar door het vlees.

Om deze reden zijn velen snel beledigd, onvergevensgezind, bitter en geven ze het te makkelijk op. Wandelen in Gods liefde is een keuze en we moeten bereid zijn om er door beheerst te worden door de kracht van Gods Geest in ons.

In het boek vsn Openbaring is er deze kerk die gewoon dingen deed om maar te doen. Daarom bestrafte Jezus deze kerk, vroeg hen zich te bekeren en terug te keren naar hun eerste liefde.

“Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze: Dit zegt Hij Die de zeven sterren in Zijn rechter hand houdt, Die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt: Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding, en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen, en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn, en dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.”
Openbaring 2:1‭-‬5 HSV

De vraag is: ” Hoe kan ik terugkeren naar mijn eerste liefde?”

Antwoord: Ga terug naar de plaats waar u Jezus Christus lief heeft voor wie Hij is, zonder alle regels en voorschriften die u uzelf heeft opgelegd of toegestaan ​​heeft dat mensen die op u leggen. Deze dingen hebben het vuur van Gods liefde in u gedoofd.

“Maar u hebt Christus zo niet leren kennen”
Efeze 4:20 HSV

Bekeer u !!!!! Keer terug !!!! Laat Gods liefde in u branden !!!!

De Liefde van Christus zou u dagelijkse motivatie moeten zijn en u zou er door alles in moeten worden beheerst in woorden en daden.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Denk en handel !!!!!