Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuel 6-7
Johannes 13
Psalmen 64

-Voedsel tot overdenking dag 140-

• Romeinen 13: 1-3
• Efeziërs 5:21
• Filippenzen 2: 5-9

Het is gemakkelijk om u te onderwerpen aan iemand met een hogere autoriteit dan uzelf, omdat we hen respecteren voor de positie die ze hebben of omdat ze ouder zijn.

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn, want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld, zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat, [spreuken 8:15]en wie daartegen ingaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want voor de overheid hoeft men niet te vrezen, wanneer men goede werken doet, maar wel als men kwade werken doet. Wilt u nu van het gezag niets te vrezen hebben, doe het goede en u zult er lof van ontvangen.
Romeinen 13:1‭-‬3 HSV

Het Woord van God waarschuwt ons echter niet alleen om ons te onderwerpen aan mensen met autoriteit, maar ook aan elkaar.

“Wees elkaar onderdanig in de vreze Gods.”
Efeze 5:21 HSV

Het Woord onderwerpen betekent: “In liefde toegeven aan elkaar.” God wil niet dat wij ons onderwerpen, omdat we het doen zodat mensen het kunnen zien, maar we moeten het doen met geheel ons hart uit liefde. Het moet niet alleen voor ogendienst zijn, maar met een puur hart vol liefde.

Liefde is het gebod dat we opgedragen zijn in praktijk te brengen. En elke daad zonder liefde is een zonde.

Jezus Christus onze Heer onderwierp zich aan God uit liefde, niet uit manipulatie en controle (Filippenzen 2: 5-9). Wij als gelovigen in Christus moeten de voetstappen van Christus volgen als het gaat om onderwerping. Het is van groot belang dat we begrijpen dat onderwerping moet worden gedaan door Gods liefde aan het werk in ons.

Zonder onderwerping zal Jezus Zijn leven niet hebben gegeven voor ons. Hij kwam om te sterven en als gevolg daarvan moest Hij zich uit liefde onderwerpen aan de wil van de Vader.

Wandelen in Gods liefde betekent onderwerpen aan Zijn autoriteit; op het gebied van de regering, spiritueel en aan elkaar.

Door dit te doen, geven we ruimte aan de zalving van God om effectief in en op u te werken om een ​​zegen voor anderen te zijn.

Ware onderwerping gebeurt vanuit de openbaring van Gods liefde.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!