Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Samuël 1-2

-Voedsel tot overdenking dag 137-

• Johannes 13: 34-35
• Hebreeën 13: 1

De liefde van God heeft geen reserves. Het geeft zijn honderd procent in elke gegeven gelegenheid. Jezus Christus toonde de volheid van Gods liefde aan Zijn schepping door Zijn leven te geven.

“Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.”
Johannes 13:34‭-‬35 HSV

We worden bevolen om lief te hebben zoals Hij ons liefheeft. Dit is wat de Bijbel broederliefde noemt. Dit betekent, zoveel liefde hebben onder ons op een zodanige manier dat de wereld zal zien en getuigen dat we de discipelen van Jezus zijn.

Laat broederliefde blijven en laat ons bereid zijn om elkaar lief te hebben zonder reserves. Wetende dat zolang we in Gods liefde jegens elkaar wandelen ons niets onmogelijk zal zijn, en ook zal niets ons kunnen overwinnen in Jezus Naam.

“Laat de broederliefde blijven.”
Hebreeën 13:1 HSV

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!