Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Richteren 18-19

-Voedsel tot overdenking dag 134-

• 1 Korinthiërs 14:33
• Hebreeën 12: 5-6

Er is een reden voor discipline. Het brengt orde en richting in ons leven om Gods doel voor ons leven te vervullen.

“Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.”
1 Korinthe 14:33 HSV

God houdt van orde, daarom disciplineert Hij ons zodat we deelnemers kunnen zijn aan Zijn heiligheid (karakter).

Iedereen die in Gods liefde functioneert, moet ook de vrucht van orde en geen verwarring tonen.

Verwarring is de afwezigheid van Gods autoriteit die orde schept. En gebrek aan orde is de afwezigheid van Gods liefde.

“En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt.”
Hebreeën 12:5‭-‬6 HSV

Wandelen in Gods liefde zal altijd verwarring in de levens van mensen verdrijven.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!