Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Richteren 16-17
Johannes 10
Psalmen 61

-Voedsel tot overdenking dag 133-

• Hebreeën 12: 5-11
• Spreuken 15: 5,31-32

De liefde van God brengt orde in ons leven en produceert ook voedsel van rechtvaardigheid.

“En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goeddacht bestraft, maar Hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan Zijn heiligheid. En elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid.
Hebreeën 12:5‭-‬11 HSV

Wanneer u goddelijke correctie ontvangt, is het niet om u te vernederen, maar het is een uitdrukking van Gods liefde aan u en het leidt ook naar vorming van goddelijk karakter. Iedereen die de tuchtiging van God veracht, groeit nooit of ontwikkelt zich niet in een goddelijk karakter. Het wordt tijd dat we beseffen dat God Zijn liefde voor ons uitdrukt door middel van discipline.

“Een oor dat naar de bestraffing ten leven luistert, zal te midden van wijzen overnachten. Wie vermaning verwerpt, veracht zijn leven, maar wie naar bestraffing luistert, verwerft verstand.
Spreuken 15:31‭-‬32 HSV

“Een dwaas verwerpt de vermaning van zijn vader, maar wie de bestraffing in acht neemt, is schrander.
Spreuken 15:5 HSV

Wees geen dwaas!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!