Scroll Top

Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Richteren 8-9
Spreuken 11
Psalmen 58

-Voedsel tot overdenking dag 129-

• Johannes 14: 9
• Johannes 17: 25-26
• 2 Korinthiërs 3:18

Iedereen wil eruit zien als Jezus Christus. Dit is niet iets wat u ooit zelf kunt bereiken. Het is geen positieve belijdenis of mentale benadering; het is een gelijkvormigheid van het beeld van Christus. Dit is de uiterlijke manifestatie van een innerlijk karakter of uitdrukking.

Toen Jezus zei: “Maar Filippus zei: ‘Here, laat ons de Vader zien, meer verlangen we niet.’ ‘Nu ben Ik al zo lang bij jullie, Filippus, ken je Mij nu nog niet? Wie Mij gezien heeft, heeft immers de Vader gezien? Hoe kun je Mij dan vragen de Vader te laten zien?”
Johannes 14:8‭-‬9 HTB

Toen Hij zei: “…. iedereen die mij heeft gezien heeft de Vader gezien …”. Hij bedoelde dat Zijn woorden en daden dezelfde waren als die van de Vader zoals die in het fysieke gezien werden. Met andere woorden, de Vader hoort niet gezien te worden omdat Hij alles is wat de Vader is en heeft.

We zijn hier om alles te zijn wat Jezus Christus is en heeft. Indien we doorgaan in Zijn Woord en de dingen doen die Hij van ons vraagt.

Dat is de reden waarom de Bijbel zegt: “Hij heeft altijd geweten wie Hem zouden liefhebben. En Hij bepaalde ook dat die mensen zijn Zoon zouden weerspiegelen. Want Hij wilde dat zijn Zoon de eerste en belangrijkste van vele broers zou zijn.”
Romeinen 8:29 HTB

Die innerlijke gelijkenis of karakter van overheersing in Christus is Liefde.

Jezus Christus bad: “Rechtvaardige Vader, al kent de wereld U niet, Ik ken U. En mijn leerlingen weten dat U Mij gestuurd hebt. Ik heb hun verteld wie U bent en zal dat blijven doen. Want Ik wil dat uw liefde voor Mij in hen zal zijn, en dat Ikzelf ook in hen zal zijn.”
Johannes 17:25‭-‬26 HTB

Gods karakter van liefde werd geopenbaard aan de discipelen van Jezus. Onze eenheid met Hem is in dezelfde liefde die Hij ons openbaart. Dit is niet iets dat wordt geboren door fantasie. We kunnen alleen datzelfde beeld van liefde manifesteren als we gemeenschap hebben met de inwonende aanwezigheid van God in ons door bijbelstudie, gebed en vasten.

“Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.”
2 Korinthiërs 3:18 HTB

Onthoud: God is liefde en daarom zijn wij dat ook. Ook zal omgang met de Heilige Geest gelijkvormigheid brengen naar het beeld van Gods liefde.

Verlang naar intimiteit met Jezus!!!!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!