Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 21-22
Lucas 16
Spreuken 9: 13-18

-Voedsel tot overdenking dag 104-

• Romeinen 5: 5
• Mattheüs 18:35

We moeten leren om te doen wat juist is, niet wat we denken dat goed is om te doen of voelen dat juist is om te doen. Dit is de belangrijkste reden waarom velen het moeilijk vinden om degenen lief te hebben die ze pijn hebben gedaan.

Liefde is niet van het hoofd, maar van het hart (menselijke geest) die impact maakt op onze ziel en lichaam.

Voor ons om Gods liefde in praktijk te brengen, moeten we eerst vinden waar het in ons is.

De Bijbel zegt: “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.”
Romeinen 5:5 HSV

Gods liefde wordt in onze harten uitgestort (geest) en niet ons hoofd (ziel). Het is vanuit onze geest door zijn eenheid met de Heilige Geest dat onze ziel Gods liefde ervaart of ontvangt en dan handelen we ernaar. Dat is de reden waarom we niet geleid kunnen worden door onze gevoelens als het gaat om wandelen in Gods liefde. Onze gevoelens zijn meestal bedrieglijk. Dit is de reden waarom we Gods Woord moeten doen, ongeacht hoe we ons voelen. Het is door het te doen dat onze ziel in overeenstemming komt met Gods plan en doel voor ons leven.

Dit is de reden waarom vergeving van het hart (geest) is en niet van het hoofd (ziel).

” Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft.,”
Mattheüs 18:35 HSV

Jezus zei vanuit het “hart” nadrukkelijk, omdat ons hart misschien het goede doet, maar onze ziel zich er ongemakkelijk over kan voelen. De reden daarvoor is dat onze geest de wil van God kent, als gevolg van zijn eenheid met de Heilige Geest, maar onze ziel weet het niet tenzij het in die richting is onderwezen en ook de ontvangen informatie in praktijk blijft brengen.

Daarom moeten we leren hoe we Gods Woord in praktijk te brengen (in dit geval wandelen in Gods liefde) ongeacht wat we voelen.

De beste manier om iets te leren, is door het te doen!!!

Onthoud dat Gods liefde geen belijdenis is, maar onze levensstijl, omdat wandelen in de liefde, het vervullen is van de wet.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!