Bijbelstudieplan 2019

Voor vandaag lezen we:
Deuteronomium 17-18
Lucas 15
Psalmen 44

-Voedsel tot overdenking dat 102-

• Romeinen 2: 3-4
• 2 Petrus 3: 9

De enige reden waarom we moeten leren lankmoedig te zijn ten opzichte van elkaar als gelovigen in Christus en naar degenen toe die Jezus niet kennen, is omdat liefde het beste gelooft in elke situatie.

Het Woord van God zegt: Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt?
Romeinen 2:4 HSV

Het is vanwege de liefde van God dat we niet zijn omgekomen. De Bijbel noemt het Zijn vriendelijkheid en lankmoedigheid. Hij verdraagt ​​lang onze puinhoop omdat Hij gelooft dat er iets goeds uit iets lelijks voortkomt. Dat is waarom Jezus het priesterlijke gebed bad in Johannes 17 en hij leeft nog steeds om dagelijks voor ons op de bres staat.

Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.
2 Petrus 3:9 HTB

Zolang Jezus leeft mogen we nooit mensen of onszelf opgeven, maar we moeten weten dat we een God dienen die in staat is om onmogelijke zaken om te keren en ze mogelijk te maken vanwege Zijn liefde voor Zijn schepping.

Denk eraan, de liefde is lankmoedigheid en vriendelijk.

Weiger uzelf op te geven en geloof dat Gods liefde u eruit pikt en sta Gods liefde toe om je te helpen op de bres te staan voor anderen totdat u het beste van God ziet voortkomen uit hun leven.

Geef niet op!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!