Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Korinthiërs 11-13

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 7-

• Romeinen 8:1-2
• 2 Petrus 3:9
• 1 Petrus 4:2

Het vlees bemoeilijkt het om geestelijke zaken te kennen en geleid te worden door De Geest.

“Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.”
Romeinen 8:1‭-‬2 NBG51

De kracht van de zonde is aan het werk in het vlees, daarom vinden velen het moeilijk om te horen en positief te reageren op Gods stem.

In de natuurlijke wereld herkent u de stem van een vreemde niet, u herkent de stem van diegenen die u kent en waarmee u een relatie hebt ontwikkeld. Hetzelfde is waar in de geestelijke wereld. Als u Gods stem wil verstaan of door Zijn Geest worden geleid, moet u eerst God kennen. U kunt geen intieme relatie ontwikkelen met Hem met zonde in uw leven.

Dat is de reden waarom Romeinen 12: 1 u vertelt om een ​​stap naar God te zetten door uw leven aan Hem te geven en voortdurend in Hem te blijven.

God wil een relatie met u met als doel niet te willen dat u verloren gaat. Een leven zonder God is leeg en waardeloos.

“De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen.”
2 Petrus 3:9 NBG51

God wil niet dat u uw leven doorbrengt in zonde. Hij wil u leiden en ervoor zorgen dat u volgens Zijn plan leeft.

“om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.”
1 Petrus 4:2 NBG51

Onthoud: zonde is alles wat u doet zonder de liefde van God en wanneer u weigert God te vertrouwen. Door de Geest geleid worden, heeft te maken met uw weigering om gemeenschap met zonde te hebben.

Weiger gemeenschap te hebben met zonde!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!