Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
1 Korinthiërs 5-10

– Voedsel tot overdenking 2020 dag 6 –

• Romeinen 8:14
• Romeinen 12:1‭-‬2

Het is wonderbaarlijk om te weten wat God van u wil en dat u daar snel op reageert. Dat maakt ons kinderen en zonen van God.

Daarom zegt het Woord van God:

“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.”
Romeinen 8:14 NBG51

U bent niet degene die God vertelt hoe Hij u moet leiden; Hij leidt en u volgt. Daarom is het uw belangrijkste taak om er altijd voor te zorgen dat u aan de voorwaarden voldoet.

Daarom zegt het Woord van God:

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”
Romeinen 12:1‭-‬2 NBG51

Onthoud: God wil dat u weet wat Hij van u wil.

Kies er dagelijks voor om u over te geven aan God in Christus!

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!