Scroll Top

Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Romeinen 16
1 Korinthiërs 1-4

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 5-

• 2 Korinthiërs 3:18
• Romeinen 12: 1-2

De gezindheid van het vlees (menselijk verstand) is een vijand van de dingen van God (Romeinen 8:6). We zijn hier om gelijkvormig te worden aan het beeld van Christus, en niet aan de god van dit wereldsysteem (Romeinen 8:29); dit kan alleen plaatsvinden als u dagelijks kiest voor omgang met God te hebben boven de lusten van deze wereld.

“En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.
2 Korinthiërs 3:18 NBG51

Daarom gebeurt het volgende dat na het presenteren van uw lichaam als een levend offer aan de Heer, en het vernieuwen van uw denken met Gods Woord, is dat u de verschillende wil van God leert kennen voor uw leven.

“Dus dit is wat ik wil dat u doet, God helpt u: Neem uw dagelijks, gewone leven – uw slapen, eten, naar het werk gaan en uw wandel – hoe u met uw leven omgaat – en plaats het voor God als een offer. Het omarmen van wat God voor u doet, is het beste wat u voor Hem kunt doen. Wordt niet zodanig één met uw cultuur dat u maar klakkeloos alles aanneemt zonder erbij na te denken. In plaats daarvan richt uw aandacht op God. U zal veranderd worden van binnenuit. Herken gewillig wat Hij van u wil en reageer er direct op. In tegenstelling tot de cultuur om u heen, die u altijd terug brengt naar het niveau van onvolwassenheid. God haalt het beste uit u en ontwikkelt een wel gevormde volwassenheid in u. ‘
Romeinen 12: 1-2 MSG (vertaald naar het Nederlands)

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.”
Romeinen 12:1‭-‬2 NBG51

God wil u door Zijn Geest in alle waarheid leiden als u zich voortdurend overgeeft aan Zijn Geest in Jezus Naam.

Onthoud: het kennen van Gods wil in ons leven heeft te maken met het continu offeren van onszelf aan Hem.

Wees een offer aan Christus!

Veel zegeningen in Jezus Naam!

Overdenk het en handel ernaar !!!!!