Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
Romeinen 11-15

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 4-

• Johannes 7:17
• Romeinen 12:1-2

Wandelen in de Geest heeft te maken met bepaalde vereisten. Er zijn bepaalde dingen die men moet doen om door de Geest te worden geleid. Daarom zegt het Woord van God:

“Als iemand ernaar verlangt Gods wil te doen, zal Hij kunnen onderscheiden of mijn woorden van God komen of van Mijzelf.”
Johannes 7:17 HTB

Een van de eerste vereisten om de stem van God te kennen of door de Geest geleid te worden, is:

“Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene.
Romeinen 12:1‭-‬2 NBG51

Er is geen enkele andere manier om in de Geest te wandelen zonder eerst uw lichaam te presenteren als levend offer aan de Heer en dat u weigert de gewoonten van deze wereld te volgen.

Onthoud: wandelen in de Geest heeft te maken met het kruisigen van uw vlees en de transformatie van uw verstand dood het Woord van God.

Presenteer continue uw lichaam als een levend offer aan de Heer!

Vele zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!!