Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
2 Korintiërs 4-8

-Voedsel tot overdenking 2020 dag 210-

Tekst voor meditatie:
‭‭• 2 Kronieken 20:20‬ ‭

“De volgende morgen stonden zij vroeg op, en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Josafat staan en zei: Luister naar mij, Juda, en u , inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de HEERE , uw God, dan zult u standhouden. Vertrouw op Zijn profeten, dan zult u voorspoedig zijn”.
2 Kronieken 20:20 HSV

We kunnen alleen stabiel of standvastig zijn als we alleen van God afhankelijk zijn en Hem voor Zijn Woord nemen. We zijn niet wedergeboren om onszelf te fiksen. Het Woord van God is onze Bron van bevestiging en succes. Het Woord van God zegt ook: “vertrouw op Gods profeten die Zijn Woord spreken en u zult voorspoedig zijn”; dat betekent dat uw verhoging van God in de mond van de profeet ligt die God heeft gezonden tot u te spreken. Daarom moet u in Zijn profeten geloven voor Zijn voorspoed.

“De volgende morgen vroeg trokken ze naar de woestijn bij Tekoa. Josafat zei tegen hen: “Bewoners van Juda en Jeruzalem, luister allemaal naar mij. Vertrouw op de Heer, dan zal alles goed gaan. Geloof zijn profeten, dan zullen jullie succes hebben.”
2 Kronieken 20:20 BB

Het is erg belangrijk dat u luistert naar uw voorganger, die zijn tijd spendeert om u Gods Woord te onderwijzen, en dat u het ook in praktijk brengt wat u hoort. Onze promotie ligt in het volgen van de instructies die God u via Zijn profeet heeft gegeven.

Het Woord van God zegt:

“Maar als Ik iets ga doen, doe Ik dat nooit onverwachts. Altijd maak Ik mijn plannen eerst aan mijn profeten bekend”
Amos 3:7 BB

De boodschap die onze voorganger predikt of onderwijst uit Gods Woord, is altijd profetisch van nature. Daarom moet u ernaar luisteren en het in uw leven toepassen voor uw promotie.

Er zal geen verhoging komen voor degenen die weigeren in God te vertrouwen en acht te slaan op wat Zijn profeten, die Hij in ons leven heeft geplaatst, zeggen. Het is erg belangrijk dat we Gods Woord doen.

Promotie is niet automatisch zonder dat we reageren op Gods Woord door onszelf over te geven aan God en te reageren op Zijn Woord; Het Woord dat God vrijzet door de mond van Zijn profeten.

Onthoud: u kunt alleen worden verhoogd door uzelf over te geven aan God en Gods Woord te doen.

Neem Gods Woord serieus!!!

Maak van Gods Woord uw Bron van verhoging.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!