Bijbelstudieplan 2020
Romeinen 16
1 Korintiërs 3-5

-Voedsel tot overdenking 2020 Dag 197-

Tekst voor meditatie :
• Romeinen 12:2

“En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene”.
Romeinen 12:2 NBG51

Het is belangrijk dat uw denken wordt getransformeerd door Het Woord van God; zolang u nog vleselijk bent, zal het moeilijk zijn om verhoogd te worden.

In Markus 10: 17-27 ( gelieve te lezen) kunt u het verhaal lezen van de rijke jongeling.Hij wilde Gods promotie, maar was niet bereid zijn rijkdom aan de armen op te geven en Jezus Christus te volgen. Hij verliet de aanwezigheid van Christus verdrietig omdat hij koos voor aardse bevrediging die tijdelijk is in plaats van hemels gewin oplevert; daarmee verspeelde hij zijn promotie.

Velen willen verhoging die van God komt, maar willen niet de prijs betalen voor promotie.

Het Woord van God zegt:

“Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden”.
Lukas 6:38 HSV

Als u naar de bovenstaande tekst kijkt, ziet u de vereisten voor toename of verhoging. Onze promotie is gelinked aan wat we in Gods Koninkrijk plaatsen en God zal ervoor zorgen dat mensen u zegenen. We moeten leren ons aan ons deel van het contract te houden en erop te vertrouwen dat God Zijn deel zal vervullen. We hoeven niet te twijfelen aan God Zijn deel. We moeten ons focussen op ons deel, wetende dat God nooit liegt en altijd doet wat Hij zegt (Numeri 23:19).

Wees vernieuwd in uw denken!

Onthoud: uw promotie is gebaseerd op het licht dat u tot nu toe hebt ontvangen in Gods Woord.

Ik bid dat het licht van Gods Woord uw hart en verstand overspoelt.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar!!!!