Bijbelstudieplan 2020

Vandaag lezen we:
2 Korinthiërs 4-8

-Food for thought 2020 dag 10-

• Lucas 11:13
• Johannes 14:17
• Johannes 16: 13-14
• Romeinen 8:14

Wanneer u wedergeboren bent, woont de Geest van God in u omdat Hij geboorte heeft gegeven aan u.
Echter nu dat u Gods kind bent, is er nog een andere voorwaarde die u zal helpen in de Geest te wandelen. Ik noem dit een andere ervaring: de doop van de Heilige Geest. Met deze ervaring zal Hij (de Heilige Geest) u helpen het christelijke leven te leiden.

“De Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.”
Johannes 14:17 NBG51

Jezus Christus zei:

“Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit Zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen.”
Johannes 16:13‭-‬14 HSV

Een van de meest belangrijkste bedieningen van de Heilige Geest is om de gelovige in Gods wil te leiden.

Het Woord van God zegt:

“Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.”
Romeinen 8:14 NBG51

Het is zo makkelijk om gedoopt te worden met de Heilige Geest. Precies op dezelfde manier waarop u Christus ontving door geloof is dezelfde manier waarop u de Heilige Geest ontvangt door geloof. Vraag en u zal ontvangen.

“Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden?
Lucas 11:13 NBG51

Onthoud: zonder de Heilige Geest zal het moeilijk voor u worden om in Gods wil te worden geleid.

Wordt gedoopt met de Heilige Geest!

Verlang ernaar gedoopt te worden en blijf het vervuld worden met de Heilige Geest in praktijk brengen (Efeziërs 5: 17-21).

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!!!