Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
1 Koningen 13-14
Handelingen 22
Psalmen 89

-Voedsel tot overdenking dag 174-

• Daniël 3: 1-18
• Openbaring 12:11

Gods liefde is zonder compromis. Dat is de reden waarom onze mening erover niet telt. Wij als gelovigen in Christus moeten geen compromis maken in onze wandel met God omdat we geaccepteerd willen worden in deze wereld.

De liefde van God kent geen compromis, daarom is het standvastig.

Een goed voorbeeld is; de drie Hebreeuwse jongens, in het boek Daniël, die weigerden hun liefde voor God in gevaar te brengen, ook al werden ze met de dood bedreigd.

“Nebukadnezar antwoordde en zei tegen hen: Is het waar, Sadrach, Mesach en Abed-Nego, dat u mijn goden niet vereert en het gouden beeld dat ik heb opgericht, niet aanbidt? Nu dan, als u bereid bent op het moment dat u het geluid van de hoorn, fluit, citer, luit, lier, panfluit, en allerlei muziekinstrumenten hoort, neer te vallen en het beeld te aanbidden dat ik gemaakt heb, dan is het goed , maar als u het niet aanbidt, dan zult u op hetzelfde ogenblik midden in de brandende vuuroven worden geworpen. En wie is dan de god die u uit mijn handen kan verlossen? Sadrach, Mesach en Abed-Nego antwoordden en zeiden tegen koning Nebukadnezar: Wij hoeven u hierop geen antwoord te geven. Als het moet, kan onze God, Die wij vereren, ons verlossen uit de brandende vuuroven, en Hij zal ons, o koning, uit uw hand verlossen. En zo niet, het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen vereren en het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden.”
[Job 13:15; Handelingen 4:19, 20.] ”
Daniël 3:14‭-‬18 HSV

Hun liefde voor God kwam tot uiting in hun gedrag dat geen compromis kende, zelfs toen de dood ze recht in hun gezicht staarde.

Dit is hoe we elkaar zonder compromis moeten liefhebben en het laten zien aan hen die God niet kennen. Zelfs als de dood u recht in het gezicht staart, behoort u nooit compromis te maken met uw liefde voor God.

“En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad, tot in de dood.!”
Openbaring 12:11 NBG51

Bent u een gelovige in Christus die compromis maakt?

Onthoud: God heeft ons niet de geest van compromis gegeven, maar de Geest van Liefde die zonder compromis is.

Gods liefde maakt nooit compromis.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk en handel ernaar !!!!!