Bijbelstudieplan 2019

Vandaag lezen we:
Deuteronomium 19-20
Psalmen 45

-Voedsel tot overdenking dag 103-

• Hebreeën 12: 5-9
• Maleachi 3: 2-3

Elke echte relatie moet door een proces van zuivering gaan voor vruchtbaarheid. In feite zorgen de uitdagingen waarmee we in onze wandel met God worden geconfronteerd ervoor dat wij Zijn liefde voor ons waarderen.

De bestraffingen die we in ons leven ervaren, zijn het vuur van Gods liefde om ons te vormen en te kneden tot vaten van eer voor Zijn gebruik.

“En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken: Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet, als u door Hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. [Spreuken 3:11-12] Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders, en wij hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de Vader van de geesten, en leven?”
Hebreeën 12:5‭-‬9 HSV

God gebruikt beproevingen in ons leven om ons aan te scherpen. Niemand houdt van beproevingen, maar het is in deze deze zaken dat we wijsheid verkrijgen. In feite werd de wijsheid van vandaag geboren als een gevolg van de beproeving van gisteren.

“Zodat [de echtheid] van uw geloof kan worden beproefd, [uw geloof] dat oneindig veel kostbaarder is dan het vergankelijke goud dat wordt getest en gezuiverd door vuur. [Dit bewijs van uw geloof is bedoeld] om te voldoen aan [uw] lof en glorie en eer wanneer Jezus Christus (de Messias, de Gezalfde) wordt geopenbaard. ”
1 Peter 1: 7 AMPC

Deze testen zijn het vuur van Gods liefde en helpen ons de mensen te zijn die Hij ons heeft geroepen.

“Maar wie zal de dag van Zijn komst verdragen? Wie zal bij Zijn verschijning standhouden? Want Hij is als vuur van een edelsmid, en als zeep van de blekers. [Openb 6:12-17] Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt: Hij zal de Levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver. Dan zullen zij de HEERE een graanoffer brengen in gerechtigheid.”
Maleachi 3:2‭-‬3 HSV

We zouden ellende niet moeten zien als God ons in de steek laat, maar als Gods liefde voor ons.

Bedenk, wie God liefheeft, die vermaant Hij.

Veel zegeningen in Jezus Naam.

Overdenk het en handel ernaar !!!