In plaats van koper zal Ik goud brengen…” Jesaja 60:17

Het doel van God Almachtig voor ons is dat we Zijn allerbeste ervaren in dit leven. Meestal is de reden dat we Gods beste niet zien in ons leven het gevolg van wat we verkiezen om genoegen mee te nemen.

Want u zegt: ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek, maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van Mij goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt, en witte kleren opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien.” Openbaring 3:17-18

De meeste mensen hebben het goud, zijnde Gods Woord, vervangen voor het brons, vanwege hun wereldse ego.

Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet blijft tot in eeuwigheid.” 1 Johannes 15-17 HSV

De tijd is gekomen voor ons, als kinderen van de Allerhoogste God, te staan voor wat we geloven zodat we niet met de wereld vergaan.

Het is tijd voor ons allen om waakzaam te zijn in ons handelen met dingen van deze wereld door er zeker van te zijn dat we geen concessie doen aan wat we geloven omdat we tevreden zijn met wat de wereld ons te bieden heeft of omdat we proberen ons aan te passen aan de wereldse maatstaven.

Kies ervoor om voor niets of niemand een concessie te doen aan het Woord van God in Jezus machtige naam. Amen

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik heb berouw dat ik soms concessies heb gedaan aan uw Woord vanwege mijn zelfzuchtige ambities. Help mij Heer om geen leven van concessies te leiden in Jezus Christus machtige naam.

Lees ook:
Vervang het goud niet voor het zilver