En dit zijn zij bij wie in de dorens gezaaid wordt: zij horen het Woord, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerten naar al het andere komen erbij en verstikken het Woord, en het wordt onvruchtbaar.” Markus 4:18-19 HSV

Meestal horen we mensen zeggen: “Het Woord van God werkt niet voor mij.” De reden waarom het Woord van God onvruchtbaar is in het leven van de meeste mensen is vanwege de wereldsgezindheid of vleselijkheid.

Wat is wereldsgezindheid of vleselijkheid? Het is het toestaan dat uw vleselijke lust, redeneringen of zintuigen de heerschappij heeft over het Woord van God. In zo’n situatie staat u toe dat het vlees over uw geest heerst.

Het Woord van God is geestelijke onderscheiding, geen natuurlijke onderscheiding.

Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan, want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden.” 1 Korinthe 2:14 HSV

Daarom, om Gods Woord wortel te laten schieten in ons leven, moeten we leren de waarheid, die de Heilige Geest ons onderwijst, te accepteren en ernaar te leven.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Ik weiger toe te staan dat de bevelen van mijn vlees Gods Woord verstikt in mijn leven in Jezus Christus machtige naam. Amen.