En zij hadden enkele visjes; en toen Hij ze gezegend had, zei Hij dat zij ook die moesten voortzetten. En zij aten en werden verzadigd. En zij raapten het overschot van de stukken brood op, zeven maanden.” Markus 8:7-8 HSV

Onze Heer Jezus Christus klaagde niet over de hoeveelheid broden en twee visjes. Hij zei niet dat het niet voldoende is. Het eerste wat Hij deed was God lofprijzen en dankgeven.

Als wij ook maar zouden beginnen met God Almachtig te lofprijzen en danken voor wat we hebben en Hem beginnen te waarderen voor al hetgeen Hij ons gegeven heeft. Het is onze eerste stap om Gods hand uit te nodigen om de bronnen die Hij ons gegeven heeft te vermenigvuldigen vermeerderen.   

Het tweede dat onze meester Jezus Christus, de Messias of de Gezalfde, deed was God Almachtig vragen dat wat Hij in zijn Hand heeft te zegenen. Dat was hetzelfde wat God Almachtig deed voor de mens in Genesis 1:28 en ook voor Jabez.

En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.” Genesis 1:28 HSV  

Jabez riep de God van Israël aan: Als U mij rijk zegent en mijn gebied uitbreidt: Uw hand met mij is en U het kwaad van mij wegdoet, zodat het mij geen droefheid brengt.. En God liet komen wat hij gevraagd had.” 1 Kronieken 4:10

Dus we zien dat het te wijten was aan Gods zegeningen op Adam en Eva en Jabez wat hen het vermogen gaf te vermenigvuldigen of te vermeerderen.    

Verder, wil God Almachtig dat we hetzelfde in de praktijk brengen met datgene we nu tot onze beschikking hebben. Want Hij wil ons vermeerderen, geestelijk, materieel, qua gezondheid en financieel.  

Hij wil dat we Hem lofprijzen en danken voor wat we nu hebben en Hem vragen om de dingen die we hebben te zegenen in de naam van Jezus Christus onze Heer. Wanneer we deze dingen in de praktijk brengen met heel ons hart in Jezus Christus, zal God de zalving vrijzetten van vermeerdering en overvloed in alle dingen patroonvormig aan Godzaligheid in dit leven en  al wat nog komen gaat in ons leven en ervoor zorgdragen dat we verzadigd zullen zijn.   

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, Ik dank U voor Uw Woord. Ik loof en prijs en dank U voor de dingen die U mij gegeven hebt. En ik vraag U om de dingen die ik heb te zegenen in de machtige naam van Jezus Christus onze Heer. Amen.