Scroll Top

Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” Psalmen 37:4 HSV

Meestal willen we dat de verlangens en verzoeken van ons hart worden vervuld, maar we verlangen niet naar of scheppen geen vreugde in Gods aanwezigheid. Een reden hiervoor is dat ons verstand en vlees gemakkelijk aangetrokken worden door wereldse affecties, omdat het niet geestelijk getraind wordt in de dingen van God Almachtig.

Daarom bidden we in de Geest, zodat de Heilige Geest ons kan helpen ons in een plaats te brengen waar onze vreugde op God rust en ook de manifestatie van de verlangens van ons hart brengt. Het is onze geest die vreugde schept in God Almachtig, maar onze ziel en lichaam niet.

Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. [***AMP ref Ps 1:2] ” Romeinen 7:22 HSV

Dus het is onze verantwoordelijkheid te leren om onze geest, ziel en lichaam te trainen in de dingen van God, zodat ze alle drie in lijn zijn om vreugde te scheppen in God Almachtig. En één van de manieren hoe we dit doen is door te bidden in de geest. 

En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus.” 1 Thessalonicenzen 5:23 HSV

Apostel Paulus bad dit gebed met de hulp van de Heilige Geest om ons te helpen weten dat God Almachtig alle drie (geest, ziel en lichaam) overeenkomen. Zodat de geheime verzoekingen van ons hart toegekend kunnen worden.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Help mij door Uw Geest om mijn geest, ziel en lichaam in lijn te brengen om vreugde in U te scheppen, terwijl ik bid in de geest in Jezus Christus machtige naam. Amen.