Goedemorgen geliefde voorbidder,

Het is tijd dat je oorlog verklaart aan je vleselijke manier van doen. Vaak hoor je Christenen zeggen: “Ik ga niet veranderen want zo ben ik gewoon!” De Bijbel zegt duidelijk in Romeinen 8:6-7:

Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens, het kan dat ook niet: zij, die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.”

Het blijft altijd een persoonlijke keus om te willen veranderen. Verandering komt echter alleen door je over te BLIJVEN geven aan Gods Woord. Dit betekent in de praktijk dat je Het Woord van God stelt boven je hoe je je ook voelt of hoe je ook denkt.

Als je een kind bent van God dan moet Het Woord van God de absolute autoriteit zijn in je leven. Je vlees wilt zich niet onderwerpen, die wilt alleen doen wat het zelf leuk vindt, wilt de controle houden, zichzelf beschermen e.d.

Vandaag gaan we bidden dat De Heilige Geest alles blootlegt in ons leven wat eigenlijk vleselijk is. Je kan verrast zijn wat er naar boven komt want sommige dingen zijn zo verweven in je karakter dat je het normaal vindt.

Deze ochtend gaan we naar de wortel (oorzaak) van ons karakter! In de Naam van Jezus kan en mag het niet zo zijn dat we zeggen dat we Gods kinderen zijn maar dit niet weerspiegelen in ons karakter. Er is een geest/mindset/bolwerk verantwoordelijk voor en die moet vernietigd worden in Jezus Naam!!!

#PrayerChallenge #Dag25 #WagingWar #LocalizeYourEnemy #AssesYourEnemy #DestroyhimFromTheRooth #EquippedByTheHolyGhost #HolyGhostFayaaaaa #LetItBurnnnnnn