Allereerst nu dank ik mijn God door Jezus Christus voor u allen, omdat uw geloof in de hele wereld wordt verkondigd.” Romeinen 1:8 HSV

Het geloof van de vroege kerk werd verkondigd aan de hele wereld. Hoe? Door het Evangelie van Jezus Christus te prediken. Iemand moet het Evangelie van genade, die ons is toevertrouwd door onze Heer Jezus Christus, horen

Wat is het Evangelie van Jezus Christus? Lees a.u.b. Jesaja 53:3-12 en Psalmen 69:9-10. Het heeft te maken met Jezus Christus en niets anders.

Elk lid van de vroegere kerk verheerlijkte hun bediening door het Evangelie van Jezus Christus, ongeacht van hun normale dagelijkse activiteiten.

Het was met dit besef dat de Heilige Geest een brief aan ons schreef door apostel Paulus, met Paul die zegt: “…Hij heeft een schuld te betalen of te voldoen en dat is het op elke wijze verkondigen van het Evangelie in de Naam van Jezus.”

Ik sta in de schuld bij Grieken en niet-Grieken, bij wijzen en onverstandigen. Zo is wat in mij is, gewillig om ook u die in Rome bent, het Evangelie te verkondigen.” Romeinen 1:14-15 HSV

Het is tijd om op te staan en onze bediening te verheerlijken door uit te reiken naar onze gemeenschap op elke manier dat we kunnen in Jezus Christus machtige Naam. Amen.

Laten we samen bidden:

Hemelse Vader, ik dank U voor Uw Woord. Net als Paulus de apostel in Jezus Naam verklaar ik dat ik mijn schuld zal betalen door uit te reiken met het Evangelie van Jezus Christus op elke manier dat ik kan in Jezus Christus machtige Naam.